https://rowad.org.il/

וועדת ההיגוי של תכנית רואד

פרופ' פאדיה נאסר אבו אלהיג'א- יו"ר .

גברת יעל סימן טוב – מנהלת בכירה, ות”ת- מל”ג

מר ארן זינר- ות”ת- מל”ג

מר אשרף ג’בור – מנהל החברה הערבית, דרוזית וצ'רקסית.

מר אחמד מואסי- מנהל תחום חברה ערבית -קרן רוטשילד קיסריה

גברת אלה בר דוד- משרד העבודה.

גברת אימאן אלקאסם טראביה- משרד ראש הממשלה.

גברת נעמי פרוינד- מנכ"ל קרן גרוס

גברת יפעת סלע- מנכ"ל אלומה.

תפריט נגישות