https://rowad.org.il/

מי אנחנו

צעירים נתקלים בדרך כלל בקשיים מרובים בדרכם לאקדמיה. מגוון מסוכות ומכשולים עומדים בדרכם והרבה פעמים מסיתים אותם מהדרך לשם. הקושי הראשון שהצעיר נתקל בו טמון בעצם בחירת מקצוע לימוד ההולם את העדפותיו ונטיותיו. ההעדפות של החברה והמשפחה והחברים מתנגשים עם רצונותיו שלו ואף גורמים לו להתלבטות מאוד גדולה. יתר על כן, מבחני הקבלה לאקדמיה כמו הפסיכומטרי והיע"ל מהווים מחסום משמעותי בפני הצעירים בחברה הערבית במיוחד. תכנית רואד שנוסדה ביוזמת המועצה להשכלה גבוהה באה לתת מענה לצעירים בחברה הערבית במתן סל שירותים נרחב שמטרתו לסייע להם לקבל החלטה מושכלת לגבי לימודיהם האקדמיים. בראשות ועדת ההיגוי של תכנית רואד עומדת פרופ' פאדיה נאסר אבו אלהיג'א. ועדת היגוי זו הינה ועדה נגזרת של ועדת ההיגוי העליונה להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בחברה הערבית ושעומדת בראשותה פרופ' מונא מרון. רכזי רואד הנמצאים ב 65 יישובים בחברה הערבית עובדים עם תלמידי התיכון בכיתה י' ו יא במגוון סדנאות המכינים אותם לחיים האקדמאים. התכנית גם מציעה לתלמידי יב' סיורים לאקדמיה, קורסי הכנה למבחני המיון, הרצאות מטעם סגל אקדמי בכיר וייעוץ פרטני הכולל אבחון ממוחשב לבדיקת נטיות והעדפות כל תלמיד. הרכזים מלווים את הצעירים עד הקליטה באקדמיה. מרכזי רואד הוקמו ביישובים בחברה הערבית הדרוזית והצ'רקסית מתוך ראייה ואסטרטגיה לשרת את התושבים. צוות רכזי רואד מלא תחושת שליחות ורצון לתרום לחברה. הצוות נבחר בקפידה מתוך הקהילה באמונה כי השירות הטוב ביותר אשר נותן מענה נכון ומותאם לצרכי היישוב, מחייב היכרות מעמיקה עם אופי הקהילה , חוזקת היישוב והחסמים הקיימים. הפוטנציאל בצעירים קיים ורכזי רואד ההשכלה הגבוהה פועלים כדי למצותו עד תום.

אשרף פואד ג'בור מנכ"ל תכנית רואד ההשכלה הגבוהה

תפריט נגישות