https://rowad.org.il/

מערכת ה I'AM Career לאבחוני נטיות אישיות ממוחשבים .

במרכזי רואד להשכלה גבוהה היישוביים מותקנת מערכת ה I'AM Career- מערכת ממוחשבת, פשוטה וידידותית, אשר תוכל לסייע לכם לאתר את מקצוע הלימוד שמתאים עבורכם וכן למצוא מידע מפורט על מקצועות ומסלולי הלימוד השונים בארץ לפי תחומים מקצועיים, אזור לימודים, לימודי יום / ערב ועוד. 

תפריט נגישות