https://rowad.org.il/

קורסי פסיכומטרי וקורסי יעל

מבחן הפסיכומטרי נחשב לאחד הקשיים שאתו מתמודדים תלמידים מהחברה, אשר במקרים מסוימים יכול למנוע מהם להשתלב במכללות ואוניברסיטאות או בחוגים שהם רוצים ללמוד. וזה בגלל אי התאמה של מבחן הפסיכומטרי לתרבות התלמיד הערבי גם מבחינת התוכן וגם מבחינת דרכי החשיבה שצריך לפתח בכדי לעבור את הבחינה בהצלחה. בנוסף לעלות הכספית הגבוהה לקורסי ההכנה שמציע השוק. רכזי רואד להשכלה גובהה מתכננים לאורך שנת הלימודים קורסי פסיכומטרי מסובסדים בנוסף למבחני היעל, במטרה להתגבר על העלות הכספית .

חשוב להזכיר כי התלמידים עוברים הליך ייעוצי עם רכזי ההשכלה הגבוהה היישוביים לפני השתלבותם באחד מקורסי ההכנה, וזאת בכדי להבטיח התאמה בין השירות לבין היכולות והצרכים שלהם.

תפריט נגישות