https://rowad.org.il/

סל השירותים

תוכנית רואד להשכלה גבוהה"

ביוזמת המועצה להשכלה גבוהה הורחבה התכנית הלאומית להנגשת ההשכלה הגבוהה “תכנית רואד” לחברה הערבית הדרוזית והצ’רקסית, במטרה להגדיל את ההכוון להשכלה גבוהה בקרב הצעירים ולטפל במכלול החסמים שנמצאו לאורך כל הרצף החל מבית הספר התיכון ועד להשתלבות איכותית באקדמיה תוך צמצום נשירה, גרירת לימודים ומעבר בין חוגים . לצורך כך הוקמה במועצה להשכלה גבוהה ועדת היגוי מיוחדת בראשות חברת מל”ג פרופסור פאדיה נאסר-אבו אלהיג’א שהיא תת ועדת ההיגוי של התכנית ההוליסטית להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בראשה עומד סגן יו”ר ות”ת פרופסור מונה מרון.

סל השירותים

רכזי "רואד" להשכלה גבוהה נפגשים עם התלמידים במהלך השנה להעברת סדנאות בנושא השכלה גבוהה במטרה להרחיב את אופקי התלמידים ולסייע להם לחשוב אקדמיה.

תלמידי כיתה יא'

 1. גורמים חשובים בבחירת מקצוע לימודים\ קריירה
 2. ערכים אישיים ובחירת תחום לימודים
 3. קבלת החלטות
 4. חיי בית ספר מול החיים באקדמיה. כיצד משפיעות ההחלטות בתיכון על בניית קריירה.

תלמידי כיתה י'

 1. חשיפת תכנית "רואד"- היכרות, תיאום ציפיות וכתיבת חוזה עבודה
 2. החלום" החלום התעסוקתי
 3. מחלום למטרה" איך סוללים את הדרך?
 4. זהות אישית וזהות תעסוקתית
 5. כישורים בקבלת החלטות

בוגרים עד גיל 29

 

 1. ייעוץ פרטני דרך מערכת ה iAm Career וליווי עד ההרשמה באקדמיה
 2. ליווי להרשמה במכינות
 3. ייעוץ מלגות
 4. ייעוץ להרשמה לתכניות לימודיים ייחודיות כגון " רואד להייטיק" ו "שער לאקדמיה"

תלמידי כיתה יב'

 1. ייעוץ דרך מערכת ה iAm career וליווי אישי
 2. סיורים באקדמיה
 3. קורסי הכנה למבחן הפסיכומטרי בעלות מוזלת
 4. ירידי השכלה גבוהה
 5. הרצאות ממרצים בנושא אקדמיה וחשיבות בלימודים האקדמיים

תפריט נגישות